Autor
Responder
  • #1846

    Beniamin posiada funkcję zablokowania opcji odinstalowania aplikacji poprzez ustawienie kodu PIN, który od tego momentu będzie wymagany aby rozpocząć proces usuwania. Aby ustawić PIN, wystarczy na ekranie głównym kliknąć w prawym górnym rogu przycisk opcji -> “blokuj deinstalację”.