Autor
Responder
  • #1852

    Raporty są generowane raz dziennie i przesyłane na adres administratora. Nie ma możliwości zmiany częstotliwości. Poza tym dostępne są raporty z panelu administratora.