Aplikacja Beniamin przeznaczona jest urządzenia z zainstalowanymi systemami Windows lub Android

Na początku musimy założyć darmowe konto na stronie producenta oprogramowania(https://beniamin.pl/).  Kolejnym krokiem jest zainstalowanie aplikacji na urządzeniu, które chcemy monitorować.

Wszystkie instrukcje potrzebne do uruchomienia aplikacji są dostępne na stronie producenta:

Poradniki dot. instalacji i konfiguracji na stronie producenta.

Po wejściu na konto widzimy interfejs użytkownika, który jest przejrzysty i intuicyjny.

Menu z lewej strony ekranu umożliwia:

– wyświetlanie w podsumowaniu najczęściej używanych aplikacji w dowolnie wybranym okresie

– wyświetlanie odwiedzanych stron internetowych, wyszukiwanych fraz, dodawanie stron internetowych do białej lub czarnej listy. Blokowanie niechcianych treści, dostępu do portali społecznościowych, video a także pobierania plików z internetu

– wyświetlanie uruchomionych aplikacji w dowolnie wybranym okresie. Dane są prezentowane w formie słupków z podaniem czasu i liczby uruchomień danej aplikacji. W tym miejscu możemy również ustalić czy aplikacje mogą być uruchamiane poza harmonogramem i czy limit czasu ma być dla nich aktywny
– ustalenie harmonogramu dla wybranych aplikacji/ stron internetowych z dokładnością do 5 min.

– blokowanie konkretnych filmów na yt lub wybranych autorów

– zrzut ekranu w czasie rzeczywistym na monitorowanym urządzeniu

– zapisywanie ekranów w przedziale od 1 min. do 5 na kontrolowanym urządzeniu.

 

Monitorowanie użycia aplikacji na kontrolowanym urządzeniu:

Z górnego panelu wybieramy urządzenie, które chcemy monitorować. W pierwszej części sekcji ‘Podsumowanie’ widzimy listę aplikacji w kolejności od najczęściej używanej. Możliwe jest wybranie dowolnego okresu do analizy przyciskiem z prawej strony ekranu. W tym miejscu możemy także sprawdzić dokładny czas działania aplikacji w podanym okresie.

 

 

Poniżej podsumowania autorzy aplikacji dostarczają podsumowania w formie wykresów kołowych pozwalających na szybkie zorientowanie się jaki czas został przeznaczony na przeglądanie określonych stron oraz jakie frazy były najczęściej wyszukiwane przez użytkownika.
Trzeba przyznać, że taki sposób prezentacji danych daje dobrą perspektywę tego co dzieje się na danym urządzeniu. Proporcje odwiedzanych mogą uzmysłowić rodzicom/opiekunom w którą stronę płyną bądź dryfują ich podopieczni.

 

Na kolejnym wykresie widzimy najczęściej blokowane strony na urządzeniu w ujęciu liczba blokad na stronę.

 

Jeżeli funkcja blokady została wyłączona na kontrolowanym urządzeniu, czas pozostały do jej ponownego włączenia wyświetla się w ostatniej sekcji ‘Czasowa deaktywacja’ widocznej w panelu na samym dole strony:

 

Funkcję blokady można wyłączyć tylko po zalogowaniu się loginem i hasłem administratora na kontrolowanym urządzeniu.

 

Monitorowanie stron internetowych, aplikacji. Kontrola i zarządzanie dostępem do stron internetowych, aplikacji.

W tym menu miejscu możemy sprawdzić odwiedzane strony i wyszukiwane hasła. Jednak najciekawsza opcją jest możliwości dodania stron do białej i czarnej listy.

Strony dodane do czarnej listy nie będą wyświetlane na urządzeniu. Dodanie adresów stron do białej listy i zaznaczenie opcji w ustawieniach ‘Tylko strony z białej listy’ spowoduje ograniczenie wyświetlanych stron do białej listy

W ostatniej zakładce możemy filtrować ruch wybierając następujące opcje:

 

Przy zaznaczonej opcji ‘Blokuj dostęp do portali video’ strona serwisu yt nie otwiera się a zamiast tego wyświetla się komunikat zdefiniowany przez nas w okienku ‘Użyj własnego komunikatu o zablokowanej stronie’. Również filmy z yt wyświetlane na stronach są blokowane jeżeli ta funkcja jest włączona. Gorzej sytuacja wygląda z dostępnością serwisu cda, przy włączonej opcji – blokuj video, wszystkie filmy są dostępne dla użytkownika urządzenia. Wyjściem jest zablokowanie strony poprzez dodanie jej do czarnej listy.

Podobnie system zachowuję się przy zaznaczonej funkcji ‘blokuj pobieranie programów z internetu’ jak również ‘blokuj pobieranie dokumentów z internetu’.

 

W menu ‘Czas dostępu’ mamy możliwość ustawienia harmonogramu korzystania z aplikacji oraz przeglądania stron internetowych. Przyjrzymy się bliżej tej opcji, ponieważ wydaję się, że jest to główne narzędzie dla rodziców, którzy chcą zarządzać dostępem do aplikacji i stron internetowych na urządzeniu. Interfejs jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Na początek wskazujemy dzień:

Dla każdego dnia może zdefiniować odrębny limit czasu korzystania z aplikacji w przedziale od 0 do 7h55 min co 5 min. Gdyby okazało się, że byłby to niewystarczający okres czasu możemy przesunąć suwak maksymalnie w prawo i wtedy dostęp będzie nieograniczony.

W następnym kroku musimy wskazać przedział czasowy w którym ma działać ustalony przez nas czas na korzystanie z aplikacji lub stron. Harmonogram jest przejrzysty i nie powinien sprawiać trudności. Kolor zielony oznacza internet/aplikacje są odblokowane, szary – zablokowane.

 

Jeżeli użytkownik będzie próbował uruchomić aplikację poza wyznaczonym harmonogramem spotka się z informacją o zablokowanej aplikacji:

 

Próby  ręcznej zmiany czasu i daty na kontrolowanym urządzeniu, kiedy dostęp do aplikacji został zablokowany kończy się takim samym komunikatem jak wyżej.

Jeżeli do końca czasu dostępu do aplikacji pozostało kilka minut, użytkownik zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem:

 

Beniamin radzi sobie także z zakończeniem działających aplikacji, jeżeli czas przeznaczony minął w trakcie kiedy były uruchomione. W takiej sytuacji aplikacja jest ‘zwijana’ do paska a na ekranie widzimy stosowny komunikat:

 

 

3.Działanie na urządzeniach mobilnych.

Aplikacja działa oczywiście również na telefonach, niestety nie ma wersji na iOS-a. Sposób działania jest dokładnie taki sam jak w przypadku urządzeń stacjonarnych. Po zablokowaniu aplikacji z uwagi na skończony czas wyświetla się poniższy ekran:

W przypadku zablokowania strony bądź aplikacji wyświetla się jeden z poniższych ekranów, w zależności od rodzaju blokady. W trakcie testów nie napotkaliśmy problemów z blokowaniem stron bądź aplikacji po tym jak minął czas dostępu. 

Ostatni ekran jest efektem wyboru opcji, w której można wpisać dowolny tekst, pojawiający się w przypadku próby wejścia na zablokowaną stronę:

 

Użytkownik telefonu jest informowany o działaniu aplikacji Beniamin, przez cały czas, a sytuacja kończącego się czasu, przeznaczonego do używania wybranej aplikacji sygnalizowana jest oddzielnym powiadomieniem:

Tak samo jak w przypadku urządzeń stacjonarnych blokadę na telefonie dziecka można zawiesić na godzinę poprzez zalogowanie się kontem administratora:

Przerwanie połączenia z internetem nie wpływa na kontrolę czasu przez Beniamina i wszystkie aplikacje z włączonymi blokadami blokują się po upływie wyznaczonego czasu. Rodzic jednak przestaje mieć wtedy możliwość zmiany uprawnień na telefonie dziecka oraz podglądu ekranu na żywo, co jest logiczne.

 

Podsumowanie.

Kontrola.
Aplikacja w założeniu dostarcza szerokie możliwości kontroli urządzeń, aplikacji, stron internetowych oraz ich zawartości.
Dodanie urządzenia do listy monitorowanych urządzeń sprowadza się do instalacji aplikacji na urządzeniu i połączeniu go z kontem założonym na stronie producenta.

Poza możliwością zdefiniowania urządzenia możemy założyć indywidualny profil dla użytkownika.
Harmonogram dostępu do aplikacji i internetu możemy tworzyć dla konkretnego użytkownika na danym urządzeniu.

System Beniamin umożliwia przygotowania planu korzystania z aplikacji lub internetu na każdy dzień tygodnia z dokładnością do 5 min.
W przypadku aplikacji możemy ustawić dodatkowe parametry takie jak: czy aplikacja jest dostępna, czy może być uruchomiona poza harmonogramem a także czy podlega limitowi czasu.
Blokowanie aplikacji działa prawidłowo i trudno jest uruchomić żądany program poza wyznaczonym harmonogramem. W przypadku stron aplikacja nie spisuje się już tak dobrze i skuteczność jest niska jeśli chodzi o blokowanie zdjęć i treści o charakterze erotycznym, dostępu do portali video i społecznościowych. Pobieranie plików z internetu pomimo ustawienia opcji ‘Blokuj pobieranie programów z internetu’ także nie nastręcza trudności.

Raporty dotyczące aktywności urządzeń w sieci/korzystania z aplikacji są wysyłane codziennie na adres email Rodzica.

Łatwość konfiguracji.
W tym obszarze Beniamin jest bez zarzutu. Instalacja przebiega jak po sznurku a konfiguracja jest prosta. Ważne jest zwrócenie uwagi na udzielane zgody w trakcie instalacji na urządzeniach po to aby nie można było jej odinstalować bez podania hasła administratora.

Pokrycie.
Aplikacja Beniamin jest przeznaczona na platformę Windows oraz Android. Brakuje rozwiązania dla IOS. Zarządzanie urządzeniami odbywa się poprzez konto założone na stronie producenta. Co jest dużym ułatwieniem, ponieważ z jednego miejsca mamy podgląd na różne urządzenia.

Koszt.
koszt aplikacji dla 3 urządzeń 79pln/rok; 109 pln/rok do 6 urządzeń i 130 pln/rok do 9 urządzeń.

Producent Beniamina udostępnia aplikacje na 5 dniowy bezpłatny okres testowania. Wszystkie funkcję są dostępne i można je dowolnie modyfikować. Jedna różnica, którą zauważyliśmy w trakcie testu oprogramowania jest taka, że po zainstalowaniu darmowej wersji oprogramowania filtry blokujące nie działały. Treści nie były blokowane. Dopiero po wykupieniu jednego z płatnych planu aplikacja pracuje z większą skutecznością.

Na koniec.
Najlepszą ochroną dla dziecka jest uświadomienie mu jakie możliwości daje nam dziś dostęp do internetu a także jakie wiążą się z tym zagrożenia. Żadna aplikacja ani bardziej złożony system nie zastąpi zdrowego podejścia do obsługi urządzenia wpiętego do sieci. Dzieci mają bardzo bogatą wyobraźnię i rodzice mogą to wykorzystać do wyjaśnienia o co w tym chodzi. Na tym możemy budować tylko wtedy kiedy będziemy mieli czas dla nich, kiedy będziemy tłumaczyć im zasady, które rządzą światem realnym a także wirtualnym, kiedy będziemy spędzać wspólnie czas niekoniecznie przy komputerze.

Aplikacje do monitorowania, kontrolowania pełnią rolę wspierająca codziennie wysiłki rodziców i nigdy elektroniczna kontrola rodzicielska nie zastąpi uwagi ani troski prawdziwych rodziców/opiekunów. Nauczenie dzieci odpowiedzialnego korzystania z internetu poza oczywistymi korzyściami dla nich samych daje rodzicom/opiekunom także oszczędności czasu kiedy nie muszę analizować codziennych raportów z aktywności ich pociech w świecie wirtualnym.

Argumentem za instalowaniem tego typu produktów jest uświadomienie dziecku, że każdy jego ruch w sieci jest rejestrowany i może kiedyś ujrzeć światło dzienne. Nie jest to przestrzeń gdzie jesteśmy anonimowi i możemy robić niemal ‘wszystko’. Warto po zainstalowaniu podobnej aplikacji zaprezentować dziecku, co widać po drugiej stronie. Jakie informacje są gromadzone i do czego mogą być wykorzystane.
Ważne jest aby dziecko wiedziało, że chodzi o jego ochronę w sieci a nie ‘prześladowanie’. To od nas zależy jaki będzie ich odbiór. Duże znaczenie ma też to czy mamy rodzinne zasady korzystania z urządzeń elektronicznych, jak sami się do nich stosujemy oraz czy dajemy im dobry przykład.

0
0
287
Rate this user guide

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *