Polityka prywatności

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Akademia Familijna z siedzibą w Warszawie 04-937, przy ul. Polany 18, zwanym dalej Stowarzyszeniem.
 2. Każdego użytkownika strony www.rodzinawsieci.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na wskazanej stronie. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj strony www.rodzinawsieci.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania podanych przez użytkownika danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

Rodzaj zbieranych przez Stowarzyszenie danych osobowych

 1. Poprzez poprawne wypełnienie formularza zapisu na kursy organizowane przez Stowarzyszenie oraz formularza zapisu do newslettera znajdujących się na stronie www.rodzinawsieci.pl. Z chwilą wypełniania formularza zapisu w Serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie swoich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu.
 2. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, zbierane są dane techniczne, dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego, itp.

Sposób wykorzystania danych

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu:
  a. przesyłania informacji związanych z działalnością Stowarzyszenia, w tym informacji o celach statutowych Stowarzyszenia, sytuacji rodzin w Polsce, inicjatywach społecznych, petycjach, jak również w celu przesyłania informacji związanych z praktyczną realizacją Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej;
  b. umożliwienia dokonywania darowizn na rzecz Stowarzyszenia oraz w celu uczestnictwa w inicjatywach Stowarzyszenia, w tym uczestnictwa w kursach, lokalnych i ogólnokrajowych akcjach społecznych, konferencjach, seminariach, wykładach organizowanych przez Stowarzyszenie lub objętych patronatem Stowarzyszenia.
 2. Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie 2a jest dokonywane za zgodą użytkownika strony (art. 6 ust. 1 lit. a, RODO). Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie 2b odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b. RODO, gdyż będzie niezbędne do wykonania określonej umowy (w szczególności umowy darowizny, umowy o świadczenie przez Stowarzyszenie usług drogą elektroniczną, umowy o uczestnictwo w kursach). Przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w punkcie 2c odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Stowarzyszenie.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, do których użytkownik samodzielnie zdecyduje się wysłać wiadomość korzystając ze stron internetowych prowadzonych przez Stowarzyszenie (np. poprzez podpisane petycje). Ponadto, dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które świadczą usługi niezbędne dla prowadzenia działalności przez Stowarzyszenie, tj. firmom świadczącym usługi hostingu, usługi bezpieczeństwa danych i inne usługi informatyczne. Stowarzyszenie nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

Zmiana danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez czas prowadzenia działalności przez Stowarzyszenie, jednak nie później niż do czasu cofnięcia zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku zbierania danych w celach określonych w punkcie 2b i 2c powyżej, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty przekazania nam tych danych, jednak nie później niż do czasu złożenia przez użytkownika żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu co do ich przetwarzania.
 2. W zakresie wynikającym z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym ich niepodanie w niektórych przypadkach może spowodować niemożność dokonania takich czynności jak przekazanie darowizny lub udział w aktywnościach Stowarzyszenia.
 3. Użytkownik ma prawo żądać od Stowarzyszenia dostępu do swoich danych, oraz prawo do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych można dokonać kontaktując się ze Stowarzyszeniem: kontakt@rodzinawsieci.pl
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi przysługuje skarga do organu nadzorczego.

Wykorzystywanie plików cookies

 1. Witryna www.rodzinawsieci.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie
Akademia Familijna
ul. Polany 18
04-937 Warszawa
NIP 529 170 79 35
KRS 0000182587

© Akademia Familijna 2024